Sdílení

Poznej sílu a moc sdílení

Proč sdílení?
Přečti si příběh z malé indiánské vesničky.

V malé indiánské vesničce lidé žili hodně pospolu. A  v té indiánské vesničce, když matce zemřelo dítě, tak se celá vesnice sešla a postavila do fronty k chýši té matky. Každý indián  či indiánka pak přišli jednotlivě do chýše za matkou, pokorně před ní poklekli, naslouchali  a vyslyšeli její příběh, to co se jejímu dítěti stalo a co právě prožívá. A když dovyprávěla, tak se každý beze slov zvedl,  poděkoval a odešel. A tak to bylo s dalším a dalším členem kmene, kdy matka každému sdílela svůj příběh.  A vypráví se, že když přistoupil k té ženě stý člověk, tak žena byla uzdravena z pocitu viny a emocí, které ji tížily, a mohla tak jít pokojně svou další životní cestou.

Zažehni v sobě sebelásku a dovol si žít..

Individuální konzultace

Individuální konzultace v prostorách Camelia Centra

Doprovázené poutě

Pouze vy, já a příroda. Sdílení a nacházení životní cesty v prostředí krásných Beskyd

Ženské kruhy

Sdílení, podpora a inspirace v malé ženské skupině